فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مستندات ارتقا به رتبه عالی ( فرم شماره 4)

فرم مربوط به خلاصه مستندات تجربه جهت ارتقا به رتبه عالی ( فرم شماره 3)

فرم خلاصه اطلاعات کارمندان جهت ارتقا به رتبه عالی فرم شماره 2

فرم خلاصه اطلاعات کارمندان جهت ارتقا به رتبه خبره

تفاهم نامه مدیریت منابع انسانی و سازمان بازنشستگی کشور

ليست شغل هاي عمومي و اختصاصي  طبق طرح جديد

بخشنامه شماره 124366/92/222/د مورخ 18/9/92 در خصوص برقراري فوق العاده مديريت پست هاي سازماني كارگزين مسئول ، مسئول حسابداري و مسئول دبيرخانه

نامه شماره 1471/212/د مورخ 12/12/92 در خصوص برقراري فوق العاده مديريت پست هاي سازماني كارگزين مسئول ، مسئول حسابداري و مسئول دبيرخانه

نامه شماره 965/212/د مورخ 03/09/92 در خصوص برگزاري دوره هاي حين انتصاب مديران ستادي وزارت متبوع

بخشنامه شماره 784/212/د مورخ 27/07/92 در خصوص احتساب مدرك تحصيلي

بخشنامه شماره 14057/92/222 مورخ 12/7/92 شرايط احراز شغل نگهبان

بخشنامه شليماره 782/212/د مورخ 23/7/92 در خصوص گواهينامه هاي نوع دوم

پاسخ و ارائه نظريه ارشادي از سوي رئيس امور نظام هاي جبران خدمت در خصوص برخي از پستهاي مورد نياز مانند كارشناس امور دانشجويان ،‌كارشناس آمار موضوعي و غيره

مكاتبه مربوط به مركز توسعه با دفتر نظام هاي جبران خدمت در خصوص پستهاي مورد نياز در مشاغل عمومي

ابلاغ 148/212/د مورخ 1/3/ 92 طرح طبقه بندي مشاغل عمومي و اختصاصي

بخشنامه 131/212/د مورخ 31/2/1392 ( ارتقاء رتبه شغلی)

راهنماي تكميل مستندات ارتقاء رتبه

فایل پیوست بخشنامه مستند سازی ارتقاء به رتبه شغلی عالی

بخشنامه شماره 891/212/د مورخ 15/5/91 در خصوص ضوابط مستندسازي تجربيات كارمند ان برای ارتقاء به رتبه شغلی‌

جدول پیوست بخشنامه جهت ارتقاء رتبه خبره

فرمت صورتجلسه ارتقاء رتبه کارکنان

فرایند ارتقاء رتبه

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی

بخشنامه شماره654/212/د مورخ 12/4/91 ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه ، رتبه شغلي و طبقه تشویقی به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور

برنامه شماره 280/212 مورخ 10/3/90 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع در خصوص اصلاح شرایط احراز رسته بهداشتی و درمانی و مشاغل عمومی موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوبه شماره 4204/90/204 مورخ 28/2/90 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص اصلاح شرایط احراز رشته های شغلی بهداشتکار دهان و دندان، کارشناس بیهوشی و کاردان اطاق

بخشنامه شماره 275/212/د مورخ 14/2/90 در خصوص اضافه شدن عنوان مهندسی در رشته های تحصیلی بهداشت محیط و حرفه ای

نامه شماره248/212 مورخ 5/2/90 درخصوص ابهامات بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

بخشنامه شماره 420/212/د مورخ7/12/89 در خصوص نحوه اجرا و مستند سازی اعطاء ارتقاء طبقه و رتبه ابلاغ گردید.

بخشنامه شماره 314386/212 مورخ 6/11/89 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری در خصوص اصلاح شرایط احراز رشته شغلی مسئول امور فوریتهای پزشکی در رسته بهداشتی و درمانی ابلاغ گردید.

بخشنامه شماره 314371/212 مورخ 4/11/89 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری در خصوص اصلاح شرایط احراز رشته های شغلی کارشناس هوشبری، کاردان اتاق عمل و بهداشت کار دهان و دندان در رسته بهداشتی و درمانی

پیوست ٢ مصوبه هیات امنا موضوع اصلاح رسته های : اداری و مالی ، آموزشی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی

نظريه شماره 11227/222 مورخ 18/3/89 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در خصوص برخورداري عناوين كارشناس مسئول از فوق العاده مديريت و سرپرستي

بخشنامه شماره 108222/5/الف مورخ 23/3/89 در خصوص  تصميم نامه مرتبط با ساماندهي اشتغال فرزندان  شاهد و جانبازان  بيست و پنج در صد و بالاتر

بخشنامه شماره 90228/5/الف مورخ 10/3/89 در خصوص تاييد آگهي هاي استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي ( قبل از انتشار) در مركز توسعه مديريت و تحول اداري

نظريه شماره 139418/222 مورخ 13/2/89 در خصوص نحوه احتساب مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي حسابداري_ دانشگاه آزاد اسلامي

بخشنامه شماره 25678/5/الف مورخ 28/1/89 در خصوص بكارگيري افراد در جايگاه سازماني كارشناس بهداشت محيط

بخشنامه شماره 11812/5/الف مورخ 18/1/89 در خصوص گرايش هاي مهندسي پزشكي

بخشنامه شماره 611352/5/الف مورخ 25/12/88 در خصوص پست هاي با عناوين كارشناس مسئول، برخوردار از فوق العاده مديريت و سرپرستي

 جدول زمانبندی ارتقاء رتبه خبره 2

اصلاحيه آئين نامه تشکيلات و طبقه بندي مشاغل دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني

نامه شماره 19948/90/204 مورخ 11/8/90 امور دبیرخانه شوراهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوردر خصوص اصلاح شرایط احراز رشته شغلی مسئول امور فوریتهای پزشکی

 

بخشنامه شماره 1539/212/د مورخ 4/8/1390 در خصوص اصلاح شرایط احراز مشاغل تخصصی و عمومی با توجه به ماده 49 آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 

پیوست بخشنامه شماره 1476/212/د مورخ 30/7/90

 

بخشنامه شماره 1476/212/د مورخ 30/7/90 در خصوص اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی

 

پرسش و پاسخ در خصوص ابهامات اجرای بخشنامه ارتقاء طبقه کارمندان

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 40171
 بازدید امروز : 336
 کل بازدید : 590522

 
تهران- شهرك غرب - خيابان سيماي ايران- ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- طبقه 11